Публично бяха отворени офертите на участниците в конкурса за сметосъбиране

Вчера публично бяха отворени офертите на участниците в открития конкурс за “Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на битови отпадъци, поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия, експлоатация на депо за битови отпадъци и депо за строителни отпадъци, поддържане на зелените площи и снегопочистване на територията на община Благоевград”.

Оценката на документите на двамата кандидати – ДЗЗД «Титан Благоевград» – София и «Биострой» ЕООД Благоевград извършва комиссия, назначена със заповед на кмета на община Благоевград Костадин Паскалев. Председател на комисията е арх. Георги Скрижовски – заместник кмет на Община Благоевград, членове са: Костадин Шумантов – Директор на дирекция “ФСД и УС”, Валентина Спасова – главен юрисконсулт, инж. Камелия Вълкова – началник отдел ”Инвестиционни дейности”, Калинка Спасова – главен експерт, л. арх. Радка Якимова – външен експерт и общинските съветници Лазар Причкапов, Анатолий Антов.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и констатира наличието на три отделни плика във всяка от тях. Пликовете бяха подписани от комисията и участниците в конкурса съгласно изискванията на чл. 68 от ЗОП. След приключване на тази процедура бе отворен плик №1 на всеки от участниците и оповестени документите, които той съдържа. С това приключи публичната част от заседанието на конкурсната комисия. На закрито заседание започна проверка на съответствието на участниците и на офертите им с предварително обявените от възложителя условия.

Съгласно заповедта на кмета конкурсната комисия трябва да приключи работа и да представи протокол за резултатите от конкурса в срок до 20 ноември 2010 г.

obshtina_blagoevgrad2.jpg

Източник: blgmun.com

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: