През юли месец Благоевградчани са дишали чист въздух

Няма регистрирани превишения на средно часовите и средно денонощните норми на контролираните замърсители в атмосферния въздух на Благоевград през месец юли, съобщават от РИОСВ-Благоевград. Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от автоматична измервателна станция – Благоевград.

Поради превишения на средно денонощните норми за показател фини прахови частици до 10 микрона (ФПЧ10) в края на 2009 г. община Благоевград разработи програма за подобряване качеството на атмосферния въздух. През месец юли на заседание на Програмния съвет с участието на експерти от РИОСВ, община Благоевград и РИОКОЗ е приет и първият отчет по изпълнение на мерките към Плана за действие.

В Благоевград се извършва поетапна газификация на града (46 км през първо полугодие), изготвени са 12 бр. проекти за повишаване на енергийната ефективност и са завършени 3 бр. проекта за топлоизолации на общински сгради. Почистват се основните пътни артерии от натрупаната прах, направен е текущ ремонт с изкърпване на асфалтовата настилка. Ограничен е потокът от МПС до централната градска част, чрез въвеждането на “синя зона”.

Прилагат се мерки за озеленяване и благоустройство. През първо полугодие на 2010 г. са засадени 50 бр. улични дървета и е извършен основен ремонт на 5432 дка тревни площи. В зелените площи са внесени/засадени 186 бр. широколистни дървета, 32 бр. иглолистни дървета, 540 бр. вечнозелени храсти и 95 бр. цъфтящи храсти.

Община Благоевград осъществява контрол на строителните обекти и фирмите-изпълнители с цел ограничаване неорганизираните емисии от прахообразни вещества вследствие на строителни дейности.

Експертите очакват, че изпълнението на заложените мерки за ограничаване на емисиите от битовото отопление, от транспорта и строителните дейности, ще спомогне достигането на общоевропейските норми за качество на атмосферния въздух в Благоевград. От началото на годината 28 пъти е регистрирано превишение на нормата за ФПЧ10 спрямо 36 бр. за същия период на 2009 г.

blg41z.jpg

Източник: Благоевград 24

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

Партньори

Най-доброто онлайн казино в България, представено от CasinoBulgaria10.

error: