Работа в Благоевград

И Н Ф О Р М А Ц И Я за свободните работни места в Благоевградска област
по Бюра по труда към 17.01.2022г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-76-96
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
Мениджър екип Висше образование, компютърна грамотност
Счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 123 места
Машинни оператори,шиене Средно, основно образование
Работник, ски гардероб Средно образование
Сервитьор Средно образование
Работници,инсталация за изкуствен сняг Средно образование
Продавач-консултанти Средно образование
Оператори въжена линия Средно образование
Общи работници Средно, основно образование
Гладачи Основно, средно образование
Опаковачи Основно, средно образование
Машинен оператор,производство на пелети Основно, средно образование
Помощник възпитател Средно образование
Сезонни работници, горско стопанство Основно образование
Търговски представители Средно образование, шофьорска книжка кат. В
Огняр Средно образование
Салонни управители Средно образование, шофьорска книжка кат. В
Готвачи Средно образование
Главен готвач Средно образование
Помощник готвачи Средно образование
Мияч, превозни средства (ръчно) Основно, средно образование
Организатор, автомобилен транспорт Средно образование, английски език
Общ работник, копач Основно образование
Кредитни специалисти Средно образование
Техник,телекомуникации Средно образование
Шивачки/права машина/ Основно, средно образование
Мебелисти Средно образование
Помощници, кухня Основно образование
Шивачи Основно, средно образование
Контрольора, качество Основно, средно образование
Кроячи Основно, средно образование
Организатор дейности Основно, средно образование
Барман Основно, средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 5 места
Помощник директор, учебна дейност Висше образование
Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап /биология и биологически науки/ Висше образование, педагогика
Старши учител в група за целодневна организация на учебния ден /V-VII клас/ Висше образование, педагогика
Химик, текстил Висше образование
Учител,детска градина Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 112 места
Шивач м/д облекло Основно образование
Машинен оператор производство на пластмасови изделия Средно образование
Машинен оператор, пералня/перачница Средно образование
Оценители,облекла Основно, средно образование
Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия Средно образование
Шивачи Средно,начално, основно образование
Пощенски раздавач Средно образование
Крояч,текстил Основно образование
Помощник,брокер Средно образование
Организатора,производство Основно, средно образование
Работници,спомагателини шивашки дейности Основно, средно образование
Технолог,облекло Основно, средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
Лекар, кардиолог Висше образование
Лекар, гастроентеролог Висше образование
Лекар, вътрешни болести Висше образование
Лекари, анестезиолози Висше образование
Лекар, хирург Висше образование
Лекари, инфекциозни болести Висше образование
Лекар, нервни болести Висше образование
Медицински сестри Висше образование
Управител спа център Висше образование
Управител, хотел Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 63 места
Готвачи Средно образование
Сервитьори Средно образование
Камериер/ки Основно, средно образование
Администратор,хотел Средно образование
Рецепционисти Средно образование
Барман Средно образование
Миячи съдове Основно, средно образование
Продавач-консултанти Средно образование
Пакетировачи Средно,начално, основно образование
Машинни оператори Основно, средно образование
Монтажници, ел. елементи Средно образование
Общ работник Основно образование
Работник поддръжка Средно образование
Помощник готвач Средно образование
Машинен оператор,пералня Основно образование
Шофьор,лек автомобил Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
Учител по Английски и Немски език Висше образование
Учител по Физика и Информационни технологии Висше образование
Учител,гимназиален етап Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 41 места
Машинен оператор, шиене на облекла Средно образование
Обслужващи работници/бензиностанция/ Средно образование
Касиери Средно образование
Монтажника, електрически елементи Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ 3-09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
Специалист,труд и работна заплата Висше образование
Счетоводител Висше образование
Логопед Висше образование
Учител,общообразователен учебен предмет в гимназиален етап
Висше образование, английски език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 81 места
Шивачи Основно, средно образование
Крояч,текстил Средно, основно образование
Работници,спомагателни шивашки дейности Основно образование
Монтьор,водопроводни тръби Основно образование
Гладачи, преса /ръчно/ Основно образование
Опаковачи Основно образование
Общи работника Средно, основно образование
Експедитор,стоки и товари Средно образование
Брояч,промишлено производство Средно образование
Камериер/ка Основно образование
Монтажник,хладилни и климатични инсталации Средно образование
Контрольори,качество Основно образование
Монтьор,вътрешноотоплителни инсталации Средно образование
Шивач, мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
Секретар Средно образование
Шофьори,тежкотоварен автомобил-12 и повече тона Средно образование
Заварчици Средно, основно образование
Машинни оператори,производство на пластмасови изделия Средно, основно образование
Общи работници, промишлеността Основно образование
Общ работник, оранжерия/парник Основно образование
Продавач-консултанти Средно образование
Социални асистенти Начално, основно образование
Екструдериста Основно образование
Пазач,невъоражена охрана Средно образование