22 решения на общински съвети в Пиринско върна за преразглеждане за месец областният управител

За периода от 1 юни до 2 юли при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, областният управител на Благоевград Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 22 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград – 1 от тях. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация.

Областният управител решение на Общински съвет – Гоце Делчев, което касае провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Със заповед на областния управител от юни това решение е върнато за ново обсъждане, но Общински съвет – Гоце Делчев, освен че не е спазил 14-дневния срок за разглеждане, не се е съобразил с Наредбата за определяне цени на земеделски земи и липсва заверка от ОСЗ – Гоце Делчев. По тези причини, решението е отнесено за отмяна пред Административен съд – Благоевград.

Пет са върнатите решения на Общински съвет – Якоруда. 2 от решенията са да се промени предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост поради промяна на начина на ползване, съответно на Ветеринарната лечебница и част от Общинската поликлиника, без да е доказано, че процесните имоти са престанали да имат предназначението си. С други 2 решения упълномощават кмета на Якоруда да сключи договор за покупко-продажба на 6 от 9 сгради в землището на „Белмекен“, без да конкретизира кои /6 имота/ са обявени за продан. С последното решение пък Общинският съвет решава да промени предназначението на част от имот по плана на с. Юруково, без предварително обществено обсъждане.

Областният управител Костадин Хаджигаев връща на Общински съвет – Кресна 3 решения, на Общински съвет – Хаджидимово – 2 решения, на Общински съвет – Якоруда и на Общински съвет – Гърмен по 1 решение, които касаят търгове за продажба на имоти – общинска собственост /ниви/. Решенията са за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, които следва да са мотивирани и взети при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесните имоти и към административните преписки да са приложени удостоверения от ОСЗ от съответните общини.

Върнати за ново обсъждане са 2 решения на Общински съвет – Сандански. Първото се отнася за продажба на общински жилища, без да е извършена оценка от лицензиран оценител и липса на Акт за общинска собственост. С второто дават съгласие за учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост в с. Склаве, без предварително направена пазарна оценка, без да е описан имота, без правно основание за сделката, и предложението не е внесена от Кмета на общината, което е в противоречие със ЗМСМА.

Общински съвет – Сатовча приема Наредба за публично-частно партньорство в Община Сатовча, без да е гласуван Закон за публично-частното партньорство от Народното събрание, затова решението е незаконосъобразно.

Поради липса на скица проект на имоти общинска собственост, за които дават съгласие за промяна в начина на трайно ползване, областният управител връща за преразглеждане на Общински съвет – Разлог – 2 решения и на Общински съвет – Гърмен 1 решение. На Общински съвет – Разлог са върнати за преразглеждане още две решения в частите, в които без основание и без доказателства за промяна на предназначението им, имоти публична общинска собственост да бъдат обявени за частна общинска собственост. Поради неспазване срока /14 дни преди гласуване/ за обявяване на изменения и допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци е върнато решение на Общински съвет – Гърмен.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: