Свободни работни места от Бюрото по труда в област Благоевград

Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Благоевград
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 4 места
1 Фелшер Висше образование
1 Трудотерапевт Висше образование
1 Инженер, производство Висше образование
1 Поведенчески анализатор Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 166 места
8 Готвачи Средно образование
8 Сервитьори Средно образование
5 Барман Средно образование
3 Охранители Средно образование
6 Касиер Средно образование
3 Помощник – готвач Основно, средно образование
4 Оператор конвейр Средно образование
1 Автомонтьор Основно, средно образование
1 Работник за подготовка и боядисване на автомобили Основно, средно образование
2 Общи работници Средно образование
5 Кредитен консултант Основно, средно образование
1 Търговски представител Средно образование
3 Продавач, разносна търговия Средно образование
2 Работник, товаро-разтоварна дейност Средно образование
10 Шивач мъжко/дамско облекло Основно, средно образование
5 Машинен оператор, шиене Основно, средно образование
1 Отговорник, спомагателни дейности Средно образование
19 Продавач-консултант Средно образование
3 Машинен оператор, производство на полиуретанови изделия Средно образование
1 Оператор пътно-строителни машини Основно, средно образование
5 Работник производство на растителни масла и продукти от растителен произход Средно образование
2 Оператор, парна машина Средно образование
5 Работник строителство Основно, средно образование
3 Работници в склад Средно образование
5 Шивач обувки Основно, средно образование
10 Производител обувки/ръчно/ Основно, средно образование
2 Крояч, обувни изделия Основно, средно образование
3 Машиен оператор, метарорежещи машини Средно образование
1 Шивач Средно образование
1 Машинен оператор, производство на мебели Средно образование
1 Главен готвач Средно образование
2 Социален асистент Средно образование
1 Строител, жилища Средно образование
3 Работници-копач, канали и изкопи Средно образование
2 Специалист, активиране Средно образование
1 Работник, спомагателни шивашки дейности /почистване на конци/ Основно, средно образование
6 Машинен оператор фармацевтични продукти Средно образование
9 Опаковач Средно образование
2 Техник-механик, отоплителни и вентилационни инсталации Средно образование
1 Чистене на конци Основно, средно образование
5 Обслужващ кулинарен щанд Средно образование
5 Обслужващ магазин Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Гоце Делчев
Тел. за връзка 0751 / 61263
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 2 места
1 Учител общообразователен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Технически секретар Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 345 места
3 Извозвач дървен материал Основно, средно образование
145 Шивач, мъжко/дамско облекло Основно/Начално
15 Общ работник Основно образование
5 Пакетировач Основно образование
30 Гладач Основно образование
2 Пласьор стоки Основно образование
9 Крояч, текстил Основно образование
3 Опаковач Основно образование
16 Работник, сглобяване на детайли Основно образование
2 Сервитьор Средно образование
10 Продавач-консултант Средно образование
4 Готвач Средно образование
1 Водач мотокар Основно образование
2 Арматурист Основно образование
2 Шофьор лек автомобил Основно образование
4 Машинен оператор обувки Основно образование
24 Работник спомагателни швашки дейности Основно образование
3 Книговезец Основно образование
1 Камериерка Средно образование
1 Ел. техник промишлено производство Средно образование
1 Машинист еднокофов багер Основно, средно образование
5 Техник механик шивашко производство Основно образование
10 Личен асистент Основно образование
10 Домашна помощница Основно образование
10 Социален асистент Основно образование
4 Контрольор, автомобилен транспорт Основно, средно образование
2 Работник подови настилки Средно образование
1 Подготвител горница на обувка Основно образование
2 Чистач/Хигиенист Основно образование
1 Работник консервна фабрика Основно, средно образование
3 Шофьор товарен автомобил Основно образование
1 Рецепционист хотел Средно образование
2 Монтажник Средно образование
1 Шофьор автобус Средно образование
1 Техник охранител Средно образование
1 Касиер Основно, средно образование
3 Машинен оператор, плетене Основно образование
5 Специалист Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Разлог
                                                           Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  22 места
1 Лекар, уролог Висше образование
2 Лекар, микробиолог Висше образование
1 Лекар, ендокринолог Висше образование
1 Лекар, нефролог Висше образование
1 Лекар, анeстезиолог Висше образование
1 Лекар, нервни болести Висше образование
1 Лекар, хирургия Висше образование
1 Медицинска сестра, анестезиология Висше образование
1 Медицинска сестра, операционна Висше образование
1 Лекар, образна диагностика Висше образование
1 Лекар, клинична лаборатория Висше образование
2 Лекар, дентална медицина Висше образование
1 Инженер-технолог, електрически изделия Висше образование
1 Техник, охранителна техника Висше образование
1 Технолог Висше образование
1 Офис, мениджър Висше образование
1 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Висше образование
1 Техник, строителство и архитектура Висше образование
1 Старши експерт Висше образование
1 Главен инженер Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 242 места
14 Охранител Средно образование
1 Оператор, център за обаждания Средно образование
37 Сервитьор Средно образование
18 Барман Средно образование
6 Общ работник Начално, основно, средно образование
1 Шофьор, самосвал Средно образование, категория „С”
25 Готвач Средно образование
1 Водопроводчик, поддръжка Средно образование, В и К
1 Машинен оператор,  електрическа инсталация Средно образование
2 Машинен оператор Средно образование
1 Монтажник, скеле Средно образование
2 Работник, сглобяване на детайли Основно, средно образование
3 Рецепционист, хотел Средно образование
1 Служител, информация Средно образование
12 Администратор, хотел Средно образование
5 Пиколо Основно, средно образование
3 Аниматор Средно образование
35 Камериер, камериерка Основно, средно образование
2 Сладкар Средно образование
3 Огняр Средно образование
11 Продавач-консултант Средно образование
3 Работник, поддръжка Средно образование, умения В и К и ел.инсталация
2 Монтьор, електронно телекомуникационно оборудване Средно образование, работа с компютър
12 Шивач Основно, средно образование
2 Заварчик Средно образование
1 Горски работник Основно, средно образование
4 Машинен оператор, производство на брикети и пелети Основно, средно образование
10 Монтажник, електрически елементи Основно, средно образование
1 Чистач/хигиенист Основно образование
2 Мияч, съдове (ръчно) Начално, основно, средно образование
3 Специалист Средно образование
3 Перач Основно, средно образование
3 Масажист Средно образование
2 Главен готвач Средно бразование
1 Служител, резервации Средно образование
3 Касиер Средно образование
1 Спасител, басейн Средно образование
2 Портиер Средно образование
2 Работник, кухня Основно, средно образование
1 Пазач-портиер Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” –  гр.  Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 14 места
1 Асистент, офис Висше образование
1 Завеждащ, административна служба Висше образование
3 Инженер, строителен Висше образование
5 Инженер, механик Висше образование
1 Ръководител сектор/звено в промишлеността Висше образование
3 Технически ръководител, строителство Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ  СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 190 места
2 Асистент Средно образование
5 Барман Средно образование
7 Готвач Средно образование
2 Гладач Основно образование
1 Диспечер, транспортни средства Средно образование
8 Домашна помощница Основно образование
1 Експедитор, стоки и товари Средно образование
1 Заварчик Средно образование
3 Касиер Средно образование
1 Крояч Средно образование
1 Личен асистент Средно образование
3 Машинен оператор, плетене Средно образование
5 Машинен оператор, металообработващи машини Средно образование
1 Мияч, съдове (ръчно) Основно образование
30 Монтажник, електрически елементи Средно образование
5 Монтажник, дограма Средно образование
1 Маникюрист Средно образование
2 Оператор, въвеждане на данни Средно образование
3 Опаковач Основно образование
6 Общи работници Основно образование
7 Продавач-консултант Средно образование
4 Работник, кухня Средно образование
7 Работник, строителството Основно образование
8 Работник, спомагателни шивашки дейности /почистване на конци/ Основно образование
1 Сладкар Средно образование
8 Сервитьор Средно образование
3 Сметосъбирач Основно образование
1 Склададжия Основно образование
4 Чистач/ Хигиенист Основно образование
17 Шофьор, тежкотоварен автомобил Средно образование
2 Шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
5 Шивач, обувки Основно образование
28 Шивачи Средно образование
1 Техник, охранителна техника Средно образование
4 Техник, електрически системи Средно образование
1 Техник-механик, шивашко производство Средно образование
1 Tехник, електрически машини Средно образование
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански
Тел. за връзка 0746/ -09-24
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ –  12 места
2 Инженер, производство Висше образование
1 Началник производство Висше образование
1 Експерт, инженеринг Висше образование
1 Координатор по безопасност и здраве Висше образование
1 Лекар Висше образование
1 Координатор, дейности Висше образование
1 Медицинска сестра Висше образование
1 Учител, практическо обучение Висше образование
1 Мениджър, софтуерно развитие Висше образование
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Висше образование
1 Счетоводител Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И  ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 137 места
1 Техник, технолог на алкохолни и безалкохолни напитки Средно образование
5 Сервитьори Средно образование
1 Комплектовач Средно образование
9 Продавач-консултант Средно образование
3 Кофражист Средно образование
1 Шофьор, лекотоварен автомобил Основно образование
3 Готвач Основно, средно образование
16 Шивач, мъжко/ дамско облекло Средно образование
7 Общ работник Основно, средно образование
1 Електротехник, строителен Средно образование
10 Шивач Средно образование
3 Барман Средно образование
10 Монтажник, електрически елементи Средно образование
1 Обслужващ, бюфет/лавка Средно образование
1 Експедитор стоки и товари Средно образование
7 Работник оранжерия Основно, средно образование
2 Камериер/камериерка, хотел Основно, средно образование
2 Машинен орератор, обработка на камъни Средно образование
1 Зидаромазач Средно образование
3 Крояч на текстил Средно образование
2 Специалисти Средно образование
1 Снабдител, доставчик Средно образование
4 Управител, магазин Средно образование
1 Секретар Средно образование
1 Техник, охранителна техника Средно образование
1 Личен асистент Средно образование
1 Търговси представител Средно образование
2 Монтажник, дограма Средно образование
1 Мияч, превозни средства /ръчно/ Средно образование
2 Гладач Средно образование
1 Шофьор, товарен автомобил /международни превози/ Средно образование
1 Кредитен специалист, банка Средно образование
2 Помощник готвач Основно, средно образование
4 Екструдерист Средно образование
1 Машинен оператор, металообработващи машини Средно образование
1 Дърводелец, мебелист Средно образование
2 Водач, мотокар Средно образование
1 Супервайзър, магазин Средно образование
5 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия Средно образование
1 Работник спомагателни шивашки дейности Средно образование
1 Спасител, басейн Средно образование
1 Чистач/Хигиенист Основно, средно образование
1 Градинар, сезонен Средно образование
1 Заварчик Средно образование
1 Моделиер-конструктор, облекла Средно образование
2 Склададжия Средно образование
3 Монтажник, хладилни и климатични инсталации Средно образование
2 Общ работник, промишлеността Средно образование
1 Сладкар Средно образование
1 Механик, промишлено оборудване Средно образование
1 Шлосер Средно образование

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: