Прекъсвания на електрозахранването на територията на Благоевградска област за периода 05-09 ноември

Благоевградска област

Община Благоевград

За периода 05-09.11.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Благоевград и прилежащите села

На 07.11.2012 г. /12.30-16.30 ч/ – гр.Благоевград – областна администрация гр. Благоевград
кино „Синемакс”, НТС, ул. „Ар. Костенцев”, ул. „П. Д. Петков” пл. „Георги Измирлиев Македончето” и
района около тях

На 07.11.2012 г. /08.30-12.30 ч/ – гр. Благоевград – ул. „Т. Александров”, ул. „П. Тошев”, ул. „Трайко
Китанов”, ул. „Цар Асен”, междуучилищен център и района около тях

На 08.11.2012 г. /08.00-12.30 ч/ – гр. Благоевград – ул. „Менча Карничева”, ул. „Цар Симеон”,
бул. „Кирил и Методий”, ул. „Крушево” и района около тях

Община Банско

На 05.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Банско – ул. „П. К. Яворов”, ул. „Райна княгиня”, ул. „Хр. Матов”,
ул. „Добри Чинтулов”, ул. „Св. Ив. Рилски” и х-л „България”
На 06.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Банско – трафопост „Гранд комерс” и хотелски
комплекс „Кандахар”
На 06.11.2012 г. /13.00-14.30 ч/ – гр. Банско – хотелски комплекс „Ореха” и трафопост „Омега”
На 06.11.2012 г. /14.30-16.00 ч/ – гр. Банско – трафопост „Санара” и хотелски комплекс „Вихрен
палас”
На 07.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Банско – хотелски комплекс „Тамплиер”
На 07.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Банско – хотелски комплекс „Яков”
На 07.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Банско – хотелски комплекс „Вихрен палас”
На 07.11.2012 г. /13.00-14.30 ч/ – гр. Банско – трафопост „Дамяница” и трафопост „Таня”
На 07.11.2012 г. /14.30-16.00 ч/ – гр. Банско – трафопост „Пирин”
На 08.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Банско – хотелски комплекс „Божур ленд” и хотелски
комплекс „Страгите”
На 08.11.2012 г. /13.00-14.30 ч/ – гр. Банско – трафопост „Марс”
На 08.11.2012 г. /13.00-14.30 ч/ – с. Баня – хотелски комплекс „Пирин хаус”
На 08.11.2012 г. /14.30-16.00 ч/ – с. Баня – трафопост „Петя”
На 09.11.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Банско – трафопост „Невина” и трафопост „ЧЕЗ тур”
На 09.11.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – гр. Банско – трафопост „Пик”

Община Гоце Делчев

На 05.11.2012 г. /10.00-12.00 ч/ – кк Попови ливади
На 05.11.2012 г. /12.30-14.00 ч/ – кк Попови ливади, трафопост „Почивна станция пластмаси“
На 05.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Петър Сарафов“
На 06.11.2012 г. /09.00-11.30 ч/ – с. Корница, трафопост 2, кл. В
На 06.11.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – с. Брезница, трафопост 2, кл. Г
На 06.11.2012 г. /10.00-12.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, промишлена зона трафопост „Ячков“
На 06.11.2012 г. /12.30-14.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, промишлена зона трафопост „ЕлЖи“
На 06.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Петър Сарафов“
На 07.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Одрин“
На 07.11.2012 г. /10.00-11.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Бяло море“, ул. „Солун“, ул. „Хан Крум“,
ул. „Кирил и Методий“, ул. „Пейо К. Яворов“
На 07.11.2012 г. /11.00-12.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, кв. „Синя звезда“
На 08.11.2012 г. /10.00-12.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Стара Планина“, ул. „Криволак“, ул. „Рила“,
Бензиностанция УНО до Ципов завод
На 08.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев“
На 08.11.2012 г. /08.30-10.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Щип“, ул. „Спаска Фурнаджиева“, ул. „Никола
Мандушев“
На 08.11.2012 г. /10.00-11.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Завоя на черна“, ул. „Енос“, ул. „Лозенград“,
ул. „Шар планина“, ул. „Борис Дрангов“, ул. „Струга“
На 08.11.2012 г. /11.00-12.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Гьорче Петров“, ул. „Вихрен“, ул. „Христо
Силянов“, ул. „Преспа“, ул. „Ниш“, ул. „Пирот“
На 09.11.2012 г. /11.00-14.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Охрид“, ул. „Стара планина“, ул. „Добруджа“,
ул. „Скопие“, ул. „Димитър Ножаров“
На 09.11.2012 г. /09.00-16.00 ч/ – гр. Гоце Делчев, ул. „Генерал Ковачев“, ул. „Отец Паисий“,
ул. „Тодор Каблешков“

Община Петрич

За периода 05-09.11.2012 /08.00-16.30 ч/ – община Петрич
За периода 05-09.11.2012 /08.30-16.00 ч/ – гр. Петрич /района на ЖП Гарата/
На 05.11.2012 г. /13.00-14.00 ч/ – с. Долно Спанчево
На 05.11.2012 г. /09.00-10.30 ч/ – с. Кавракирово – трафопост 1, района под черквата
На 05.11.2012 г. /11.00-12.30 ч/ – с. Кавракирово – трафопост 2 /западната част на селото/
На 05.11.2012 г. /13.00-15.00 ч/ – с. Кавракирово – трафопост 4 /югозападната част на селото/
На 06.11.2012 г. /09.00-10.30 ч/ – с. Кавракирово – трафопост 3 /източната част на селото/
На 06.11.2012 г. /11.00-12.00 ч/ – с. Чучулигово – трафопост 2, клон Б
На 06.11.2012 г. /12.00-13.00 ч/ – с. Крънджилица
На 06.11.2012 г. /14.00-15.00 ч/ – гр. Петрич – ул. „Папульо”
На 06.11.2012 г. /11.00-12.30 ч/ – с. Михнево – трафопост 1 (североизточната част на селото)
На 06.11.2012 г. /13.00-15.00 ч/ – с. Михнево – трафопост 2 (северозападната част на селото)
На 07.11.2012 г. /11.00-12.00 ч/ – с. Кавракирово – трафопост 2, клон Б
На 07.11.2012 г. /09.00-11.30 ч/ – с. Михнево – трафопост 3 /югоизточната част на селото/
На 07.11.2012 г. /13.00-15.30 ч/ – с. Михнево – трафопост 4 (югозападната част на селото)
На 08.11.2012 г. /11.00-12.00 ч/ – с. Коларово – трафопост 4, клон „Дебрала”
На 08.11.2012 г. /09.00-10.30 ч/ – с. Първомай (района около БКС)
На 08.11.2012 г. /11.00-12.30 ч/ – с. Първомай (района около училището)
На 08.11.2012 г. /13.00-15.30 ч/ – с. Първомай (източната част на селото)
На 09.11.2012 г. /09.00-10.30 ч/ – с. Първомай (западната част на селото)
На 09.11.2012 г. /11.00-12.30 ч/ – с. Първомай (северната част на селото)
На 09.11.2012 г. /13.00-15.30 ч/ – с. Първомай (района около БКС)

Община Разлог

На 05.11.2012 г. /13.00-15.00 ч/ – гр. Разлог – бетонов център на „Булестрой” на ул. „Хр. Ботев”
На 05.11.2012 г. /15.00-16.30 ч/ – гр. Разлог – бившата Варница и района около нея
На 09.11.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – гр. Разлог – трафопост „Елха” (срещу входа на „Пирин голф”)

Община Сандански

На 05.11.2012 г. /09.30-11.00 ч/ – с. Кашина
На 05.11.2012 г. /13.00-15.00 ч/ – Роженски манастир
На 05.11.2012 г. /13.00-14.00 ч/ – с. Сугарево
На 05.11.2012 г. /14.30-16.00 ч/ – гр. Мелник – центъра
На 06.11.2012 г. /09.00-09.30 ч/ – с. Лебница
На 06.11.2012 г. /13.30-15.30 ч/ – с. Лехово
На 06.11.2012 г. /12.30-13.00 ч/ – с. Черешница
На 06.11.2012 г. /12.30-13.00 ч/ – с. Ново Делчево – леярски цех и помпата, Левуново, с. Ново
Кономлади, с. Кромидово, с. Враня, с. Релейна Враня, с. Катунци, с. Пиперица, с. Лехово, с. Ново
Ходжово, с. Яново, с. Черешница, с.Ковачево, с. Горно Спанчово, с. Пирин, с. Бельово, с. Храсна и
фирмите – „Никмар”, „Оранжерий” Левуново, Лумпарова къща-Левуново, „Скайсолар”, „Слънчоглед”,
М-тел „Левуново”, птицеферма „Катунци”, ВЕЦ „Яново”, Вивател и Глобул „Яново”
На 06.11.2012 г. /12.00-13.00 ч/ – с. Вълково, с. Кръстилци
За периода 08-09.11.2012 г. /10.00-15.00 ч/ – с. Голешево и антената на „Виваком” Голешево

Община Симитли

За периода 05-09.11.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли и прилежащите села
На 05.11.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли – ул. „Сердика”
На 06.11.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли, с. Сушица
За периода 07-08.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли ул. „Хр. Смирненски”, ул. „Шипка”,
ул. „Беласица”, ул. „Октомврийска” ул. „1 май”, ул. „Чайка”, ул. „3 Март”
На 09.11.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли – кв. „Ораново”, Драгова махала

Община Струмяни

На 05.11.2012 г. /09.00-11.00 ч/ – с. Каменица
На 06.11.2012 г. /10.00-11.30 ч/ – гр. Мелник
На 06.11.2012 г. /12.00-13.00 ч/ – с. Махалата, с. Седелец, с. Никудин, с. Крънджилица,
помпа „Игралище”, помпа „Военни” Игралище
На 06.11.2012 г. /12.00-13.00 ч/ – с. Палат, с. Игралище, с. Велющец, с. Махалата, с. Никудин, с.
Седелец
На 07.11.2012 г. /10.00-15.00 ч/ – с. Клепало, Раздол, Добри лаки, с. Горна Рибница и Студената
вода, с. Каменица, с. Кърпелево, с. Вракуповица, с. Гореме, с. Цапарево, с. Седелски рид, с.
Седелски колиби, с. Дръно бърдо, с. Глинджурци, с. Колибите

 

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: