Прекъсвания на електрозахранването на територията на Благоевградска област за периода 01-05 октомври

Община Благоевград

За периода 01-05.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Благоевград и прилежащите села кратковременни
прекъсвания поради оперативни превключвания

На 01.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Благоевград – „Осмо ОУ“, ул. „Явор“ 10 , 11 и района около тях

На 02.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Благоевград – ж.к. „Еленово“, бл. 112 до бл. 118 и бл. 171 до бл.
181, стройкомплект и района около тях

На 03.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Благоевград –ж.к. “Еленово” от бл. 126 до бл. 132, шивашки цех
и района около тях

На 04.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Благоевград – ж.к. „Еленово“ от бл. 101 до бл. 105 и района
около тях

На 05.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Благоевград – ж.к. „Орлова чука“ и района около тях

Община Банско

На 01.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ – гр. Банско – м. „Мешина“, мебелна къща „Захов“ и района около
нея, х-л „Калис“,х-л „Бистрин“, бензиостанция „Юг“, стопански двор „Забиница“, сушилна „Кехайов“
На 01.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – гр. Банско – м. „Мотиката“, ресторант „Мотиката“ и района около
него, станция на спасителна служба и сградата на НП Пирин в м. „Мотиката“, м. „Рупчовец“
На 02.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ – гр. Банско – част от ул. „Пирин“, ул. „Сливница“, ул. „Драма“,
ул. „Родопи“, ул. „Хр. Данов“ и част от ул. „Н. Рилски“
На 02.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – гр. Банско – ул. „Симеон Молеров“, ул. „Атон“, ул. „Цар Калоян“,
ул. „Кирил и Методий“, ул. „Даме Груев“, ул. „Ел. тапе“, ул. „Т. Каблешков“, ул. „Г. Ковачев“, ул. „В.
Левски“, ул. „Минчо Тодев“, бившата лимонадена фабрика и района около нея, част от ул. „Пирин“,
училище „Неофит Рилски“
На 04.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ – гр. Банско – ул. „Пирин“ от № 20-30 и училище „Неофит Рилски“
(срещу Черквата)

Община Гоце Делчев

На 02.10.2012 г. /09.00-16.30 ч/ – с. Буково – трафопост 2, клон А
На 02.10.2012 г. /12.00-14.00 ч/ – гр. Гоце Делчев – фирма „Орбел“
На 03.10.2012 г. /09.00-11.00 ч/ – с. Мосомище – трафопост 3, клон Б
На 03.10.2012 г. /11.30-14.00 ч/ – гр. Гоце Делчев – ул. „Христо Силянов“, ул. „Преспа“, ул. „Иларион
Макариополски“, ул. „Прилеп“
На 03.10.2012 г. /14.30-16.30 ч/ – с. Борово – трафопост СБА, клон Г
На 05.10.2012 г. /14.00-16.30 ч/ – гр. Гоце Делчев – района на бившия “УКВ” завод

Община Кресна

На 01.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Кресна – компл. „Плажа“, ул. „Македония“ от плажа до центъра,
ул. „Струма“, ул. „Олимпия“
На 01.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – гр. Кресна – ул. „Цар Самуил“, ул. „Симеон“, част от ул. „Цар Борис“,
блоковете при супермаркет, ул. „Яне Сандански“ – от стадиона до супермаркета, офицерски стол,
около болницата и паметника; кв. “Котата”
На 02.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Кресна – ул. „Солунска“, ул. „Синаница“, ул. „Стоян войвода“,
ул. „Крива ливада“, ул. „Ал. Македонски“, Новите блокове на ул. „Спартак“, заведенията около МНО
На 02.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – гр. Кресна – ул. „Китка“, ул. „Стадиона“, ул. „Мир“, част от ул. „Цар
Борис“, ул. „Перун“ №1-20, гимназията, ул. „Разколска“, ул. „Момина скала“, ул. „Влахинска“,
ул. „Мело“, БКС
На 03.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – гр. Кресна – кв. „Моравска“, улиците „Спартак“, „Еделвайс“
На 03.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – гр. Кресна – ул. „Македония“, 196-до края; ж.п. гара,
бензиностанции „Петрол“ и „Еко“, газостанция, горско стопанство
За периода 01-03.10.2012 г. /09.00-16.30 ч/ – гр. Кресна, с. Брезница

Община Петрич

За периода 01-05.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – кратковременни прекъсвания поради оперативни
превключвания
За периода 01-05.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – ул. „Долна Джумая“ и ул. „Воден“
На 02.10.2012 г. /10.00-12.00 ч/ – гр. Петрич – ул. „Отец Паисий“
На 02.10.2012 г. /10.00-15.00 ч/ – с. Долна Крушица
На 03.10.2012 г. /11.00-14.00 ч/ – гр. Петрич – ул. „Лазар Маджаров“
На 03.10.2012 г. /10.00-15.00 ч/ – с. Гега
На 04.10.2012 г. /11.00-14.00 ч/ – с. Кладенци
На 05.10.2012 г. /11.00-12.00 ч/ – гр. Петрич – ул. „Варна“

Община Разлог

За периода 01-05.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Бачево – ул. „Ал. Стамболийски“ след № 90, ул. „Н.
Вапцаров“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Иван Вазов“, ул. „Рила“, ул. „Г. Димитров“ след № 80, ул. „Г.
Бенковски“, ул. „Димо Хаджидимо“, ул. „Яне Сандански“, ул. „Ат. Попстоянов“
На 02.10.2012 г. /09.00-16.00 ч/ – с. Баня – цех за производство на билки (на пътя м/у с. Баня и гр.
Банско)
На 02.10.2012 г. /09,00-09,30 ч и от 15,30-16,00 ч/ – с. Баня, с. Елешница, с. Краище, асфалтова
база, комплекс „Пири“, хлебозавода и обзавеждане в гр. Банско
На 03.10.2012 г. /09.30-10.30 ч/ – „Пирин Голф“, м. „Бетоловото“, ВЕЦ „Бела Река“, м. „5-ти
километър“, мандра „Кондев“
На 03.10.2012 г. /09.30-11.30 ч/ – с. Драглище – западната част

Община Сандански

На 04.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – с. Катунци – района около болницата и района в началото на
селото при влизане от „Враня“
На 04.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – с. Катунци – района около сградата на енергото и района около
ресторанта
На 05.10.2012 г. /09.00-12.00 ч/ – с. Катунци – района около бензиностанция на петрол и
кв. „Опалник“
На 05.10.2012 г. /13.00-16.00 ч/ – с. Калиманци
За периода 04-05.10.2012 г. /09.00-16.30 ч/ – с. Лешница, с. Ново Делчево – леярски цех и помпата;
с. Левуново, с. Ново Кономлади, с. Кромидово, с. Хърсово, с. Враня, с. Релейна Враня, с. Катунци,
с. Пиперица, с. Лехово, с. Ново Ходжово, с. Яново, с. Петрово, с. Черешница, с. Ковачево, с.
3

Горно Спанчово, с. Пирин, с. Бельово, с. Храсна и фирмите „Никмар“ и „Оранжерий“; Левуново –
Лумпарова къща – Левуново, „Скайсолар“, „Слънчоглед“, М-тел „Левуново“, птицеферма „Катунци“,
ВЕЦ „Яново“, „Виваком“ и „Глобул-Яново“
На 03.10.2012 г. /09.00-10.00 ч/ – гр. Сандански – ул. „Крайречна“ бл. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16,
ул. „Стефан Стамболов“ – бл. 56, 58, 60; бившия цех „Нагреватели“
На 05.10.2012 г. /08.00-14.00 ч/ – с. Струма, с. Лебница и фирма „Пирос“, подстанция „Дамяница“

Община Симитли

За периода 01-05.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли и прилежащите села кратковременни
прекъсвания поради оперативни превключвания
На 01.10.2012 г. /09.00-12.30 ч/ – гр. Симитли – с. Градево, мах. „Марево“ и района около тях
На 01.10.2012 г. /12.00-16.30 ч/ – гр. Симитли – с. Градево, мах. „Мадана“ и района около тях
На 02.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли – с. Полето и района около тях
На 03.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли – с. Долно Осеново и района около тях
На 04.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли – с. Цех Гълъбов и района около тях
На 05.10.2012 г. /08.00-16.30 ч/ – гр. Симитли – помпа „ВиК Хлораторно“ и района около тях

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: