Областният управител Костадин Хаджигаев спечели три дела за отмяна на решения на общински съвети

Областният управител Костадин Хаджигаев спечели две дела по оспорени решения на Общински съвет – Хаджидимово и едно на Общински съвет – Гърмен.

Отнесените за отмяна пред Административен съд Благоевград Решение №110 и Решение №111 от Протокол №8/02.05.2012 г. на Общински съвет Хаджидимово, като незаконосъобразни, касаят провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажби на недвижими имоти – частна общинска собственост.

Имотите са частна общинска собственост в местност „Айлязето“ – представляващ пустееща необработваема земя с площ 1.305 дка, находяща се в землището на гр. Хаджидимово и нива с площ 0.999 дка, в землището на с. Нова Ловча, местността „Трасилка“.

По същите причини Областният управител оспори в Административен съд Благоевград, Решение №83 от Протокол №8/28.03.2012 г., ведно със съответното потвърдително Решение №137 по Протокол №9 от редовно заседание на Общински съвет – Гърмен, проведено на 26.04.2012 г. отново имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Марчево, местността „Голек“ с площ 0.469 дка.

Административен съд Благоевград се произнесе в полза на Областния управител, като отмени решенията на Общински съвет Хаджидимово, №110 и 111 от Протокол №8/02.05.2012 г. и на Общински съвет Гърмен, №83, ведно с потвърдителното Решение №137 по Протокол №9/26.04.2012 г. Решенията за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, следва да са мотивирани и взети при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесните имоти и към административните преписки да са приложени удостоверения от ОСЗ /Общинска служба по земеделие/ – на съответната община.

Общинските съвети имат възможност в определения от закона срок да обжалват пред Върховния административен съд решенията на Административен съд Благоевград.

Снимка: Blagoevgrad.eu, Архив

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: