Консултативен съвет ще подпомага развитието на Гоцеделчевски регион

В Сатовча се проведе първата среща на Консултативен съвет за устойчиво интегрирано развитие на Неврокопския регион, създаден по инициатива на народните представители от ГЕРБ Веселин Давидов и Георги Андонов.

На срещата присъстваха представители от различни отрасли – земеделие и тютюнопроизводство, животновъдство, текстилна и обувна промишленост, дърводобив, култура и туризъм, здравеопазване, транспорт, образование, добив на подземни богатства (гнайс) и др., както и представители на местната власт и на неправителствени организации от местенския регион.

В хода на дискусиите бяха представени и обсъдени начина на функциониране на Консултативния съвет, актуални проблеми в отделните отрасли за региона и предстоящия интегриран проект „Долината на Места“, чиято подготовка стартира наскоро по инициатива на друг народен представител от ГЕРБ – инж. Любен Татарски.

Първостепенната функция на Консултативния съвет ще бъде да регистрира проблеми и да дава свои предложения за решение. Още на първото заседание като съществени бяха отчетени проблемите в областта на земеделието, водоснабдяването, здравеопазването и образованието, за чието решаване бе поет ангажимент да се работи краткосрочно, като се води диалог с представители на съответните държавни и местни власти. Акцент беше поставен на необходимостта от целенасочена държавна политика за подкрепа на високопланинските и погранични региони, които се характеризират с влошени показатели на жизненост и достъпност от гледна точка на регионалното развитие. Сред значимите проблеми от дългосрочен характер бе коментирана лошата достъпност до множество услуги, концентрирани единствено в областния център.

Пример за такава услуга е премахнатата преди години възможност изпит за шофьорска книжка да се полага в гр. Гоце Делчев. „Подготовката и провеждането на изпити са свързани с икономическа и времева тежест за засегнатото население, предимно млади хора, коментира Веселин Давидов. За илюстрация той приложи изготвена чрез ГИС-модел карта за транспортната достъпност по актуалната пътна мрежа, която показва нагледно как достъпността на общините от Неврокопското корито до областния център е най-лоша в сравнение с всички останали общини в страната. „Картата ще бъде използвана при предстоящи разговори с представители на Министерство на транспорта за качествено аргументиране на необходимостта от промяна на конкретната наредба на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, добави В.Давидов.

В рамките на обсъжданията за определяне на приоритетни отрасли за устойчиво икономическо развитие на региона се коментираха и потенциалните възможности за участие с разнородни единични проекти в общия интегриран проект „Долината на Места“. В тази връзка бяха попълнени и анкетни карти, чиято оценка и обобщаване ще бъдат разгледани на следваща работна среща на Консултативния съвет.

„Консултативният съвет ще заседава на всеки 2-3 месеца и ще подобри ефективността на работата ни като народни представители по различните секторни политики. Като орган, той ще даде възможност на отделни представителни лица по браншове да представят в синтезиран вид текущите проблеми, както и да индикират своевременно за възникващи нови такива за дадения бранш чрез пряка комуникация с нас. Ние от своя страна ще имаме възможност да докладваме за напредъка на работата си във връзка с поставените въпроси. Ще обсъждаме и текущи и предстоящи промени в нормативната уредба с цел оценка на влиянието на промените върху отделните браншове при съответното им прилагане”, очерта ползите от създаването на Консултативния съвет депутата Веселин Давидов.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: