Стартира изпълнението на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Гоце Делчев

С пресконференция за представяне на проекта, цели, дейности и очаквани резултати стартира реалното изпълнение на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр.Гоце Делчев”. Общата стойност на проекта е 499 300 лева, който са осигурени от безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общинското съфинансиране е в размер на 5% от стойността на проекта.

На информационното събитие присъстваха общински съветници, представители на неправителствени организации и бизнеса, журналисти от местни и регионални медии. Реалното изпълнение на проектните дейности, стартира с подписването на договора с избрания изпълнител на обществената поръчка, който ще изработи интегрирания план – Обединение „План Гоце Делчев 2020” ДЗЗД, гр.София.

До 15 декември 2012г. консорциума от фирми, следва да изготви целеви и проблемен анализ на територията на гр.Гоце Делчев, да изготви визията за развитие за периода до 2020 година, както и да бъдат избрани 3 зони за въздействие – зона със социален характер, зона с публичен характер и зона с потенциал за икономическо развитие. В рамките на определените 3 зони през следващия програмен период 2014-2020 година, целенасочено ще се изпълняват проекти, които следва да осигурят интегрирано въздействие върху целевите територии. Зоните следва да бъдат определени в условията на пълна прозрачност и с активно участие на местната общност. Предвижда се провеждане на изследвания и проучвания, провеждане на кръгли маси, обществени обсъждания, интервюта и анкети, чрез които местната общност да изведе и покаже проблемите и нуждите на град Гоце Делчев по отношение на градското развитие. Определените зони се одобряват от Общински съвет гр.Гоце Делчев и Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г. На базата на разработката ще се изработи Интегриран план, който също следва да бъде одобрен, и който е условие за кандидатстване и финансиране на проекти през следващия програмен период.

Всички дейности по проекта, включително отчитането му следва да приключат до 22.12.2013г. Ще бъде изграден специален сайт с публичен достъп, на който всички заинтересовани страни ще могат да следят напредъка на проекта, да попълват анкети и да изразяват своето мнение и виждане във форум секция, да се запознават с графичната визуализация на определените зони, анализите, визията и другите разработки по проекта.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: