Само един кандидат подаде оферта за зимна поддръжка на улиците в Благоевград

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет на дейност „Зимно поддържане, снегопочистване и поддържане на общинската пътна мрежа /ІV клас/ на територията на Община Благоевград” се проведе на вчера, в общинската администрация.

Основен критерий за оценка на офертите е ”икономически най-изгодната”.

До крайния срок за подаване на документите е постъпила една оферта. Тя е заявена от „Агромах” ЕООД.

Предстои отваряне на ценовата оферта от комисия с председател зам. кметът по строителството Стоян Благоев и членове Румяна Зъкова – Директор “Финансова политика”, Антония Методиева – началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки”, инж. Камелия Вълкова – нач.-отдел “Планиране и инвестиционен контрол”, инж.Венцислав Атанасов – главен експерт “Инвестиционен контрол“ и общинските съветници Иван Кунев и Радослав Тасков.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: