19 фирми са предложили оферти за изграждане на канализацията в благоевградски квартали

Започна работа комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти в процедурата за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова и подобряване на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в ІV – ти микрорайон на гр. Благоевград”. Оферти за участие в откритата процедура в определения срок – 17.00 часа на 18.11.2010 г. депозираха следните фирми:

1.„Монолитстрой” ООД, гр. Благоевград
2.„Райкомерс конструкшън”, гр. София
3.„Алпине Бау ГМБХ”, гр. София
4.„Хохтийф канстръкшън” АГ, гр. София
5.„Крам Комплекс Груп” ЕАД”, гр. София
6.„Хидрострой” АД, гр. Варна
7.„Пътностроителна техника” АД, гр. София
8.„Обединение ГБС БЛ/ИС”, гр. Благоевград
9.„Газстроймонтаж” АД, гр. София
10.„Консорциум Мармет Евронет”, гр. София
11.„Строително предприемачески холдинг” ЕООД, гр. София
12.„Балканстрой” АД, гр. Разлог
13.„Консорциум Водопровод Благоевград Статус Н-Гранит”, гр. София
14.„Алфатекс Л” ЕАД, гр. София
15.„Обединение САД-Галчев”, гр.София
16.„Понсстройинженеринг” ЕАД, гр. София
17.„Каро трейдинг” ООД, гр. София
18.„Обединение Пътно поддържане – Руен”, гр. Дупница
19.„Агромах” ЕООД, гр. Благоевград

След като разгледа офертите на всички кандидати съгласно обявените в конкурсната документация на обществената поръчка критерии по допустимост, комисията ще отвори ценовите оферти на допуснатите фирми по реда на подаването им. Офертите ще бъдат оценявани по три показателя – предложена цена – 50 %, срок на изпълнение – 30 % и гаранционен срок – 20 %.

Конкурсната комисия с председател арх. Георги Скрижовски – заместник кмет на община Благоевград и членове: Костадин Шумантов – директор на дирекция „Финансово – стопански дейности и Управление на собствеността”, инж. Камелия Вълкова – началник отдел „Инвестиционна дейност”, Валентина Спасова – главен юрисконсулт, инж. Мая Спасова – главен експерт „В и К” и общинските съветници Анатолий Антов и Димитър Урдев, ще представи протокол и решение за определяне на участник, спечелил конкурса за одобрение на Кмета на община Благоевград в срок до 10.01.2011 година.

Процедурата се провежда по Закона за обществените поръчки. В района, включващ и кв. “Освобождение”, ще бъде изградена 2.7 км. нова канализационна мрежа с диаметри на тръбите от ф 300 до ф 800 и 2.6 км. водопроводна мрежа с диаметри на тръбите от ф 90 до ф 560. Ще бъде извършена подмяна на 2.5 км. съществуваща водопроводна мрежа с дължина 2,5 км и диаметри на тръбите от ф 90 до ф 160. Прогнозната стойност на обекта е 5 800 000 лв. без ДДС, и това е последният етап от проект “Реконструкция, модернизация и изграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура за нуждите на община Благоевград – квартали “Струмско”, “Грамада”, “Баларбаши” и “IV микрорайон”, който община Благоевград изпълнява по ОП „Околна среда 2007 – 2013”.

obshtina_blagoevgrad2.jpg

Източник: Община Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: