Нова възможност за стаж за 600 младежи без професионален опит по ОП РЧР

Нов проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси – „Старт в администрацията” ще даде възможност на безработни младежи да придобият професионален опит в структурите на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на здравеопазването.

Бюджетът на проекта е 3 млн., а срокът за изпълнението му е до края на м. октомври 2014 г.

За разлика от други схеми, насочени към стимулиране на младежката заетост поОп РЧР и Националния план за действие по заетостта, младежите, които кандидатстват по проект „Старт в администрацията” могат да имат натрупан професионален опит, но не повече от 3 години. Необходимо е младежите да са завършили висше образование, да са на възраст до 29 години и да са регистрирани в Бюрата по труда като безработни лица, както и да имат придобито минимално образователно равнище „професионален бакалавър”.

В рамките на проекта, който ще се изпълнява от Агенция по заетостта, 600 младежи ще могат да придобият първоначален трудов опит до 9 месеца. Те ще получават възнаграждение от 400 лв. на месец.

От средата на м. юли младежите ще могат да подават заявления за включване в проект „Старт в администрацията” в регионалните дирекции „Бюро по труда”, а държавните структури – партньори по проекта, ще могат да изпращат информация за свободните позиции и своите изисквания към стажантите.

Информация за всички отворени процедури, както по ОП „Развитие на човешките ресурси“, така и по останалите Оперативни програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, можете да получите в офиса на Областен информационен център-Благоевград.

Областният информационен център – Благоевград е част от национална мрежа от 27 областни информационни центрове и е създаден по Проект на Община Благоевград с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: