Договор за безвъзмездна финансова помощ на стойност 493 120 лв. подписа община Благоевград

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на стойност 493 120 лв. от Европейския фонд за регионално развитие подписа днес в МРРБ зам. кметът на община Благоевград арх. Георги Скрижовски

Средствата се предоставят за реализация на спечелен от община Благоевград проект “Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на Община Благоевград” по Оперативна програма “Регионално развитие”. Проектът е по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/1.04-07/2010, Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.4 “Подобряване на физическата среда и превенция на риска”.

С изработването на интегриран план за градско развитие ще бъде направен цялостен анализ на състоянието на инфраструктурата в града, което ще позволи изграждането на ясна визия за бъдещото развитие на общината. Целта на проекта е да се подобри готовността на Община Благоевград да кандидатства за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз с качествени и пълни проектни предложения . По този начин ще се подобрят възможностите за получаване на финансиране за оптимизация и модернизация на инфраструктурата на града.

В рамките на проекта ще бъде разработена визия за развитието на Благоевград до 2020 г. Визията представлява описание на представата на общината за развитие на ключовите икономически и социални сектори в града, както и за неговото пространствено развитие към 2020 г. Ще бъдат определени зони за въздействие на територията на Благоевград, съгласно основното им функционално предназначение, състоянието на физическата среда, социална и етническа структура на населението.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие ще подпомогне осъществяването на визията за развитието на Благоевград, чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции. Срокът за изпълнение на проектта е 12 месеца.

Снимки: Blagoevgrad.EU, Архив

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: