С тържествен водосвет днес в 15.30 часа ще започне празникът на кв. Грамада

С празника – събор община Благоевград отбелязва официално краят на строително – ремонтните дейности в кв. Грамада. Те бяха извършени за по-малко от две години и превърнаха кв. Грамада в района с най-добра инфраструктура в община Благоевград, отговаряща на всички европейски норми.

В най-стария квартал в Благоевград бяха вложени близо 10 млн. лв. 8.58 млн. лв. от които средства от Европейския кохезионен фонд. Те бяха отпуснати по спечеления от община Благоевград проект “Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи в кварталите Струмско, Грамада, Баларбаши и IV микрорайон”, финансиран със 17 335 768 лв. от Оперативна програма «Околна среда». Договорът за безвъзмездно финансиране бе подписан на 15 декеври 2008 г. Проектът е сочен от Управляващия орган в МОСВ като един от най-успешно изпълняваните по ОП «Околна среда» в България.

Грамада е кварталът, в който в последните две години бяха вложени най-много средства за развитие. За рекордно краткия срок от 9 месеца Община Благоевград подмени изцяло подземната инфраструктура на квартала, която повече от 55 години не бе реконструирана и подменяна. Между февруари и септември 2009 г., по 17-те улици в кв. ”Грамада” бяха изградени 6 997 м. водопровод и 8 936 м. канализация. Стойността на извършените строително – ремонтни дейности е 8 858 720 лв. С изпълнението на проекта, в двата квартала бе изградена и мрежата за газоснабдяване.

1 206 000 лв. собствени средства вложи Община Благоевград в облагородяването на квартала след приключването на строително – ремонтните дейности по проекта. Вместо предвиденото в проекта възстановяване на уличните настилки, Община Благоевград положи нов асфалт по реконструираните улици, част от които бяха на земна основа преди старта на ремонтите.

Изградени са нови бордюри и тротоари, асфалтирана е улицата свързваща ул. ”Климент Охридски” и ул. “Иван Гарванов” с жп. прелеза, извършени са дейности, свързани с полагане на ВиК мрежа по ул. “Г. Попов”.
В началото на 2011 г. ще стартират строително-ремонтните дейности в IV микрорайон на гр. Благоевград. В района, който включва и кв. Освобождение ще бъде изградена 2,7 км. нова канализационна мрежа и 2,6 км. водопровод. Ще бъде извършена подмяна на съществуваща водопроводна мрежа с дължина 2,5 км. Стойността на предвидените ремонти в IV микрорайон е 5 800 000 лв.

Изцяло подменените водопроводна и канализационна мрежи намалиха значително загубите на вода, което редуцира разходите на домакинствата за вода. Изпълнител на обекта е благоевградската фирма „Монолитстрой”, избрана чрез открита процедура по Закона за обществените поръчки. Строителният надзор осъществява благоевградската фирма „Експрес консулт” ЕООД, а инвеститорския контрол – “Къри инвест” ООД – Благоевград.

Реализацията на проекта подобри пречистването на битовите отпадни води, намали разхода на вода във В и К мрежите. Ще бъдат заустени отпадните води от четирите района на града в главен канализационен колектор и чрез него ще бъдат доведени до вече изградената Пречиствателна станция за отпадни води. По този начин се подобриха възможностите за цялостно и ефективно управление на водния цикъл на община Благоевград.

Източник: Община Благоевград

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: