Община Симитли кандидатства с нови 4 проекта за близо 10 милиона лева

Местният парламент даде зелена светлина за кандидатстване с четири проектни предложения по оперативните програми

На извънредна сесия общинските съветници гласуваха с пълно мнозинство предложението на кметска администрация за осигуряване на мащабни инвестиции с безвъзмездна финансова помощ от ЕС.

Кметският екип е подготвил работен проект за „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи водоснабдителни системи и съоръжения на с. Долно Осеново и с. Полето в община Симитли”. Финансовата възможност за реализация на инвестицията за близо 3 млн лв. е по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райни.

За максималия праг от предлаганата до 3 млн лв. безвъзмездна финансова помощ, Община Симитли е готова с проектно предложение за „Разширяване и модернизация на Спортен комплекс „Септември” – гр. Симитли и изграждане на многофункционални центрове за спорт и отдих в с. Брежани, с. Полето, с. Крупник, с. Д.Осеново и с. Черниче”. С проектът ще се кандидатства за финансиране по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райни”.

Същата прогтама дава възможност за осигуряване на необходимите инвестиции за основен ремонт на моста над река Струма в град Симитли. Както е известно, съоръжението е строено от немските войски по време на Втората световна война, а експлоатационният срок отдавна е изтекъл.

Проектът „Основен ремонт и реконструкция на долното строене и разработване на връхна конструкция на пътния мост на входа на град Симитли от към първокласен път Е-79, предвижда разделяне на потока на движението от и за Симитли на две нива и изграждане на обходен път, който ще „заобикаля” жп-прелеза. Симитли, съвместно със съседните общини Благоевград и Рила, кандидатстват за създаване на общ туристически продукт. Възможността за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ е по Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013, приоритетна ос 3 “Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2 „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалният туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Най-новите новини

error: